Společnost Viléma Mathesia
(WWW stránky zaniklého spolku)
 

O Společnosti Viléma Mathesia

Společnost Viléma Mathesia byla založena dne 10. ledna 2003 v Opavě jako občanské sdružení na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Registrace tohoto sdružení byla příslušným státním orgánem provedena dne 13. února 2003. Od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016 byla Společnost Viléma Mathesia zapsaným spolkem. Společnost zanikla s koncem roku 2016 na základě rozhodnutí její valné hromady z ledna téhož roku.

Výchozí myšlenkou pro vznik Společnosti Viléma Mathesia bylo navázat na tradici Pražské jazykovědné školy a plodně rozvíjet její hlavní myšlenky a výsledky práce jejích zástupců. Cílem spolku tak bylo podporovat vědu, vzdělání, tvořivý aktivismus, zprostředkovávat konfrontaci a výměnu názorů v těchto oblastech, zejména pak v oblasti zkoumání jazyků. Těchto cílů se sdružení snažilo dosáhnout zejména

  • vydáváním periodických a neperiodických publikací (tištěných i elektronických);
  • organizováním přednášek, seminářů, workshopů a konferencí;
  • zřizováním a spravováním stipendijních fondů;
  • spoluprací s dalšími organizacemi s podobným zaměřením.

O okolnostech vzniku spolku a prvních deseti letech jeho existence se lze dočíst např. v článku dr. Martina Drápely "Deset let Společnosti Viléma Mathesia", publikovaném v odborném online žurnálu philologica.net (ISSN 1214-5505), který Společnost vydávala téměř od počátku jejího založení. Tento žurnál byl na internetu zveřejněn dne 13. ledna 2004 a byl uveden článkem prof. dr. Aleše Svobody "Úvodem k elektronickému časopisu philologica.net". Po zániku spolku v prosinci 2016 převzalo publikační aktivity časopisu nakladatelství Albis - Giorgio Cadorini.

Philologica.net

 
Copyright © 2003-2016 - Společnost Viléma Mathesia