Společnost Viléma Mathesia
Zapsaný spolek • IČO 26618621 • mathesius.org
 

O Společnosti Viléma Mathesia

Společnost Viléma Mathesia byla založena dne 10. ledna 2003 v Opavě jako občanské sdružení na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Registrace tohoto sdružení byla příslušným státním orgánem provedena dne 13. února 2003. Od 1. ledna 2014 je Společnost Viléma Mathesia zapsaným spolkem.

Výchozí myšlenkou pro vznik Společnosti Viléma Mathesia bylo a zůstává navázat na tradici Pražské jazykovědné školy a plodně rozvíjet její hlavní myšlenky a výsledky práce jejích zástupců. Cílem spolku je tak podporovat vědu, vzdělání, tvořivý aktivismus, zprostředkovávat konfrontaci a výměnu názorů v těchto oblastech, zejména pak v oblasti zkoumání jazyků. Těchto cílů se sdružení snaží dosáhnout zejména

  • vydáváním periodických a neperiodických publikací (tištěných i elektronických);
  • organizováním přednášek, seminářů, workshopů a konferencí;
  • zřizováním a spravováním stipendijních fondů;
  • spoluprací s dalšími organizacemi s podobným zaměřením.

O okolnostech vzniku spolku a prvních deseti letech jeho existence se lze dočíst např. v článku dr. Martina Drápely "Deset let Společnosti Viléma Mathesia", publikovaném v odborném online žurnálu philologica.net (ISSN 1214-5505), který Společnost vydává téměř od počátku jejího založení. Tento žurnál byl na internetu zveřejněn dne 13. ledna 2004 a byl uveden článkem prof. dr. Aleše Svobody "Úvodem k elektronickému časopisu philologica.net".

Philologica.net

 
Copyright © 2003-2016 - Společnost Viléma Mathesia